Przeglądy zasilania awaryjnego

Kontrola elementów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa wszystkie elementy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego powinny być regularnie poddawane inspekcji. Celem jest utrzymanie pełnej wydajności w razie potrzeby. System Ostrzegania Dźwiękowego musi być testowany raz na trzy miesiące.

W układzie zasilania DSO ogniwem kluczowym są akumulatory, z tej racji że w wypadku wybuchu pożaru, przed rozpoczęciem gaszenia, odcięte zostaje zasilanie sieciowe. W tym momencie system Dźwiękowego powiadamiania, musi polegać wyłącznie na zasilaniu niskonapięciowym, z akumulatorów. Zazwyczaj jest to 24V (2 x akumulator 12V w połączeniu szeregowy) lub 48 (4 x 12V).

Pomiary akumulatorów

Właściwie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach eksploatacji akumulatorów pomiary rezystancji wewnętrznej, pojemności, temperatury, napięcia ładowania akumulatorów należałoby realizować corocznie, w pewnych przypadkach co pół roku. 

Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę. Następnie po 24h godzinach w stanie czuwania na zasilaniu bateryjnym musi pracować przez min. 30 min w stanie zwiększonego poboru prądu - to jest w trakcie nadawania sygnałów. Przy pomiarach akumulatorów trzeba doliczyć odpowiedni zapas pojemności, tak aby system bez problemu przeszedł testy przez najbliższy rok.

Mostki - miejsca łączenia akumulatorów nie mogą powodować nadmiernych strat - posiadać podwyższonej rezystancji. Wpływ na to mają łączenia (dokręcenie śrub) oraz stan powierzchni łączników oraz terminali akumulatorów. Niepewne scalenie niedługo stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie i spadek napięcia.

Parametry DSO w systemie bateryjnym

Jakość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa i komunikaty automatyczne powinny pozostać cały czas zrozumiałe a stan dźwięku może się zmniejszyć maksymalnie o 6dB.

Temperatura pracy 20-25 st C.

Ważnym czynnikiem jest sprawdzenie temperatury w otoczeniu akumulatorów. Dla akumulatorów pracujących w zamkniętej szafie, często w sąsiedztwie urządzeń elektronicznych emitujących ciepło, istotna jest temperatura wewnątrz szafy. Temperatura akumulatorów pracujących w takich warunkach może odbiegać znacząco od temperatury pomieszczenia.

Podwyższona temperatura (na przykład w ciepłe dni) rzutuje na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niźli 25 stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - 25 st. C. 

Budynki użyteczności publicznej

Dźwiękowe Układy Ostrzegawcze (DSO) pozwalają na przekazywanie treści głosowej.

Nadawanie sygnałów informacyjnych i ostrzegawczych usprawnia ewakuację w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji ludzi znajdujących się w zagrożonym obiekcie. Wielokrotnie są to osoby nieznające układu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Systemy ostrzegawcze konieczne są głównie w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, dworcach, lotniskach.

DSO ma szczególnie znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru lub wybuchu. Wszędzie tam gdzie może dojść do paniki. Komunikaty systemowe mogą być nadawane w sposób automatyczny lub przez dedykowany mikrofon - przez operatora.